GOOGLAJ i pretražuj svašta nešta

MAKE YOUR FREE WEB SITE

MAKE YOUR FREE WEB SITE
FAST and EXPRESS

srijeda, 18. siječnja 2012.

LJUBIM TE ISUSE I DUŠOM I TIJELOM SVOJIM

Dušo Kristova,posveti me.
Tijelo Kristovo,spasi me.
Krvi Kristova,napoj me.
Vodo iz prsi Kristovih,operi me.
Muko Kristova,potkrijepi me.
O dobri Isuse,usliše me.
Među rane svoje sakrij me.
Ne dopusti,da se odijelim od Tebe.
Od neprijatelja hudoga brani me.
Na čas smrti moje zovni me.
I zapovijedi mi,da dođem k Tebi.
Da Te sa svetima Tvojim hvalim
U vijeke,vijekova. Amen